Friday, August 23, 2013

အခ်စ္နယ္ကၽြံ (အသက္ ၁၈ႏူစ္ေအာက္မ်ား လံုးဝ မဖတ္ရူၾကရန္): ႀကီးႀကီးရဲ့ ပိပိ

အခ်စ္နယ္ကၽြံ (အသက္ ၁၈ႏူစ္ေအာက္မ်ား လံုးဝ မဖတ္ရူၾကရန္): ႀကီးႀကီးရဲ့ ပိပိ: က်ေနာ္ရဲ့ မိဘေတြႏွစ္ဦးစလံုးက အလုပ္လုပ္ၾကေတာ့ တစ္ႏွစ္တာ ေက်ာင္းတက္လို႔ ၿပီးသြားရင္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေရာက္တိုင္း က်ေနာ္ကို မိဘမ်ားရဲ့ ဇာတ...

No comments:

Post a Comment

Heartcourt91


bg

သီခ်င္းေတာင္းခ်င္ပါက dj@mmyos.com ကိုအပ္၍ ေတာင္းဆိုႏို္င္ပါသည္မိမိတို႕ Website ႏွင့္ Blog မ်ားတြင္ထည့္ခ်င္ပါကheartcourt91သို့ဆက္သြယ္ႏူိင္ပါသည္